Wynajem powierzchni reklamowej

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie oferuje do wynajęcia powierzchnię reklamową, usytuowaną na terenie WORD oraz na przęsłach ogrodzenia od ul. Legionów i Hallera.

Powierzchnie pozostające w dyspozycji WORD Częstochowa są przeznaczone na ogłoszenia handlowe, reklamy i ogłoszenia reklamowe z wyłączeniem reklam i ogłoszeń o treściach godzących w ogólnie przyjęte normy obyczajowe i zwyczaje, reklam i ogłoszeń wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych, gier hazardowych oraz których treści mogłyby godzić w interesy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.

Wysokość opłat za najem powierzchni reklamowych
Przedmiot wynajmuCena jednostkowa w m.kw.
1Powierzchnia reklamowa, usytuowana na terenie WORD oraz na przęsłach ogrodzenia od ul. Legionów i Hallera.25 zł netto