KATEGORIA C1

Posiadając prawo jazdy kategorii C1 możesz kierować:

  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3500 kg i nieprzekraczającej 7500 kg (z wyjątkiem autobusu),
  • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
  • zespołem pojazdów, składającym się z jednego z pojazdów wymienionych powyżej i przyczepy lekkiej (czyli takiej, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg),
  • motorowerem (pojemność silnika spalinowego do 50 cm3 lub moc silnika elektrycznego do 4kW, prędkość maksymalna pojazdu do 45 km/h)
  • czterokołowcem lekkim (masa własna do 350kg, prędkość maksymalna pojazdu do 45 km/h).

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kat. C1 jest:

  1. osiągnięcie odpowiedniego wieku – co najmniej 18 lat,
  2. posiadanie prawa jazdy kat. B lub odbycie szkolenia i zdanie egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kat. B,
  3. ukończenie szkolenia,
  4. zdanie egzaminu państwowego.

Kroki do uzyskania prawa jazdy (link)

UWAGA!

WORD Częstochowa nie dysponuje pojazdem do prowadzenia egzaminów w zakresie kat. C1 prawa jazdy. Osoba zdająca jest zobowiązana zapewnić pojazd na egzamin we własnym zakresie. Pojazd taki musi spełniać wymogi dotyczące przystosowania pojazdu do szkolenia i egzaminowania.